Kinetoterapie

Kinetoterapia (terapia prin mișcare) este aplicată în recuperarea deficitului motor apărut în urma diferitelor afecțiuni :

  • Neurologice (pareze cerebrale – forme spastice, hipotone, diskinetice, ataxice, mixte)
  • Ortopedice (deformări ale coloanei vertebrale: scolioze, cifoze, cifo-scolioze, hiperlordoze, spate plat; de la nivelul membrelor superioare și inferioare – picior plat, cav, equinus, talus, varus, valgus).
  • Traumatice articulare (entorse, luxații), musculare (rupturi parțiale sau totale), osoase – fracturi.
  • Traumatice din timpul nașterii: pareza de plex brahial.
  • Torticolis

 

În evaluarea precoce a dezvoltării motorii la sugar, un rol important îl are kinetoterapeutul. Pot fi astfel indentificate unele asimetrii corporale datorate unor poziționari neadecvate a sugarului, care pot duce la dezvoltarea ulterioară la apariția unor deformări ale coloanei vertebrale.

 

Tratamentul kinetoterapeutic se bazează pe o educare şi o reeducare a modalităţilor de mişcare, luând în consideraţie secvenţele dezvoltării normale la copil, astfel încât se stabileşte o strategie terapeutică individuală de reabilitare, aplicând diferite metode: terapia Vojta, terapia Schroth, metoda Bobath, metoda Kabat, metoda Klapp, iar ca metode adjuvante – stretching-ul, masajul, aplicarea de tape-uri (benzi neuromusculare).

 

În afecțiunile neurologice, tratamentul kinetic implică în primă fază evaluarea nivelului de dezvoltare a sugarului și raportarea la vârsta cronologică a acestuia. Apoi se concepe un program individualizat de exerciții în vederea recuperării deficitului motor.

 

 Terapia Vojta – cu ajutorul terapiei, tulburările de mișcare pot fi tratate cu succes. Vojta a descoperit baza terapiei – “locomoțiile reverse”, în cadrul dezvoltării unui concept de tratament pentru copiii cu pareze cerebrale. Pe baza unor stimuli preciși și din poziții ale corpului bine definite, pot fi declanșate pe trunchi și extremități, reacții involuntare și reciproce, numite modele de mișcare, care au caracteristicile unei locomoții. Terapia Vojta are o influență pozitivă pentru întreaga coordonare a copilului la mișcarea spontană.

 

Terapia Bobath – este bazată pe un sistem de poziționare în scopul diminuării/eliminării reflexelor tonice primitive și dezvoltarearea reflexelor condiționate, de redresare și îndreptare, verticalizare. Scopul principal al tratamentului kinetic constă în stimularea, extinderea și mărirea posibilăților copilului de a acționa și deplasa cât mai normal. Aceasta constă în a ajuta copilul în corectarea posturilor vicioase și a mișcărilor necoordonate astfel încât acesta să se adapteze maximal la mediul ambiant prin formarea deprinderilor funcționale necesare.